USŁUGI DODATKOWE

DTP

Nasi specjaliści zajmują się wszystkimi niezbędnymi pracami związanymi z procesem przygotowania tłumaczenia, opracowaniem grafiki, składu tekstu oraz profesjonalnego przygotowania materiałów do druku.

NAGRANIA
LEKTORSKIE

Realizujemy tłumaczenia oraz nagrania lektorskie na potrzeby spotów reklamowych, filmów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych, programów radiowych, podcastów, filmów i animacji branżowych.

eTMF

Zapewniamy dostęp do systemu eTMF, który pozwala na przechowywanie i zarządzanie całą dokumentacją badania klinicznego, kontrolę wersji, ścieżki audytu a także zapewnia zgodność w całym badaniu.

ARCHIWIZACJA DANYCH

Oferujemy usługę cyfrowej archiwizacji, która zapewnia długoterminowy dostęp do danych i ich ochronę po zakończeniu badania. Wykorzystujemy rozwiązania oparte na najlepszych praktykach w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Publikacja cyfrowa i druk, profesjonalne programy graficzne i popularne pakiety biurowe

Dla klientów, którzy potrzebują tłumaczenia do użytku wewnętrznego (nie będzie ono dystrybuowane w wersji papierowej ani cyfrowej) w ramach zlecenia zapewniamy ułożenie tekstu oraz skład graficzny, który jest możliwie jak najbardziej zbliżony do oryginału. Usługi DTP obejmują wszelkie obróbki dokumentów z wykorzystaniem profesjonalnych programów graficznych z pakietu Adobe Creative Cloud oraz popularnych pakietów biurowych. Szeroki zakres programów umożliwia nam zapis plików w każdym formacie zgodnym z życzeniem klienta. W Omero świadczymy kompletną opiekę techniczną nad przygotowaniem przetłumaczonych dokumentów do publikacji cyfrowej i druku. Usługa obejmuje też stworzenie zupełnie nowego układu graficznego. Oferujemy projektowanie i wydruk materiałów zgodnie z parametrami klienta. Dzięki współpracy z najlepszymi drukarniami zapewniamy najwyższą jakość druku medycznych materiałów marketingowych oraz kompleksową obsługę zleceń w tym zakresie, również logistyczną.

Bogata baza lektorów i nagrania w każdym języku

Współpracujemy z firmą posiadającą obszerną bazę głosów lektorów polskich i zagranicznych. Bank głosów lektorskich obejmuje ok. 150 lektorów, którzy realizują nagrania we własnych studiach w kraju swojego pochodzenia. Dzięki temu wykonujemy nagrania w bardzo krótkim czasie zarówno na języki najbardziej popularne: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański oraz mniej popularne: chiński, estoński czy fiński.

Zautomatyzowana wymiana informacji i dostęp do danych w czasie rzeczywistym

Jesteśmy w stanie zapewnić dostęp do platformy cyfrowej automatyzującej wymianę informacji, dzięki czemu nasi klienci mogą zmniejszyć koszty administracyjne związane z prowadzeniem badań klinicznych. Usługa obejmuje skanowanie i elektroniczne przetwarzanie dokumentacji, indeksowanie dokumentów, przechowywanie i archiwizację.

Długoterminowe przechowywanie i bezpieczeństwo danych

Naszymi klientami są sponsorzy badań klinicznych, którym oferujemy dostęp do systemu pozwalającego na zachowanie Audit Trial (ścieżkę audytu) i odtworzenie przebiegu zmian w procesie wprowadzania danych. System zapewnia wgląd do danych i ich zmianę w taki sposób, by nie uległy usunięciu pierwotne informacje. Gwarantujemy bezpieczeństwo danych i dostęp tylko osobom do tego upoważnionym przez cały okres przechowywania. Dzięki automatycznej aktualizacji systemu i formatów plików nasi klienci mają pewność, że dane zawsze uda się otworzyć i są przechowywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami.