bezpieczeństwo danych

NORMA ISO 27001

Norma ISO 27001 wspomaga procesy organizacyjne w sposób gwarantujący podwyższenie bezpieczeństwa informacji. Spełniamy wszelkie wymogi dotyczące wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych określonych przez RODO.
Specyfika branży tłumaczeniowej wymaga pracy zdalnej, dlatego w działania gwarantujące cyberbezpieczeństwo zaangażowani są wszyscy nasi pracownicy. Podpisujemy umowę NDA (non-disclosure agreement) z każdym z naszych pracowników i tłumaczy, aby zapewnić poufność przekazanych danych. Wybieramy odpowiednie metody szyfrowania plików i danych na podstawie dokładnej analizy i oceny ryzyka jakie zachodzi w przypadku pracy z dokumentami poufnymi. Korzystamy z dedykowanych serwerów i tworzymy kopie zapasowe zgromadzonych informacji. Dostęp do danych mają tylko i wyłącznie osoby do tego upoważnione.