LINGUISTIC VALIDATION

LV rekomendujemy przy tłumaczeniach

następujących dokumentów

ocena wyników klinicznych clinical outcome assessment (COA)
wyniki zgłaszane przez pacjentów patient-reported outcomes (PRO)
formularze świadomej zgody pacjenta (icf)
kwestionariusze

Walidacja językowa w badaniach klinicznych

Każda procedura lecznicza, niezależnie czy prowadzona w ramach badania klinicznego czy standardowa, wiąże się z pewnym ryzykiem. Tłumaczenia materiałów skierowanych do pacjentów muszą przejść jeden z najbardziej rygorystycznych procesów tłumaczeniowych, który zagwarantuje, że wszystkie treści zostaną zrozumiane i zinterpretowane w ten sam sposób w każdym języku i kulturze. Realizujemy walidację językową dokumentacji klinicznej przeznaczonej dla pacjentów na każdym etapie badania klinicznego: od informacji o szczegółowym przebiegu leczenia i możliwych konsekwencjach (ICF) po opisy odzwierciedlające samopoczucie pacjentów biorących udział w badaniu (COA i PRO). Dzięki walidacji językowej i adaptacji kulturowej zapewniamy najwyższą jakość tłumaczonych tekstów, które gwarantują skuteczną komunikację z uczestnikami badania. W Omero zapewniamy indywidualne podejście do każdego projektu tłumaczeniowego. Nasze doświadczanie pozwala nam dostosować proces walidacji językowej do potrzeb naszych klientów. Dwa etapy w procesie walidacji językowej (harmonization i reconciliation) mogą odbywać się w formie Expert Committee. Jest to spotkanie, podczas którego niezależni eksperci dzielą się swoją różnorodną wiedzą, aby wraz z tłumaczami zatwierdzić jedną, najbardziej precyzyjną wersję tłumaczenia. Zapewniamy organizację i nadzór nad przebiegiem takiego spotkania online. Skonsultuj się z naszym doradcą i dowiedz się w jaki sposób możemy dostosować proces walidacji językowej do potrzeb Twojego projektu tłumaczeniowego.

Najważniejsze korzyści stosowania procesu LV

Proces walidacji językowej gwarantuje tłumaczenia dokumentów dostosowane do osób biorących udział w badaniu, odpowiednie pod względem kulturowym i poprawne językowo. Dzięki temu badacze i kliniści mają pewność, że dane, które otrzymują są precyzyjne i miarodajne. Minimalizuje to ryzyko zakwestionowania lub unieważnienia wyników badań przez Komisję Bioetyczną i pozwala uniknąć związanych z tym strat finansowych. Dobór odpowiedniego zespołu tłumaczy składa się na najwyższą jakość tłumaczeń danych zgromadzonych podczas trwania badania. W Omero dostarczamy precyzyjne tłumaczenia wykonane na czas, które przyczyniają się do sukcesu naszych klientów z branży farmaceutycznej i badań klinicznych. Zastosowanie procesu Linguistic Validation pozwala na dokładną kontrolę jakości oraz monitorowanie zmian wprowadzonych w tłumaczeniu na poszczególnych etapach procesu, które zawieramy w raporcie końcowym LV.

Zapoznaj się z case study jednego z naszych klientów

CASE STUDY