Medycyna

Przykładowe dokumenty wymagające tłumaczenia

wyniki badań medycznych
instrukcje użytkowania wyrobów medycznych (ifu)
dokumentacja i protokoły badań klinicznych
dzienniki pacjenta
formularze świadomej zgody pacjenta
wnioski do centralnej ewidencji badań klinicznych (cebk)
charakterystyki produktu leczniczego
pełne dossier rejestracyjne leku (moduły 1-5)
instrukcje obsługi sprzętu medycznego
opisy technologii produkcji leków

deklaracje zgodności produktu medycznego z normami ue
teksty reklamowe i marketingowe związane z rynkiem medycznym
zaświadczenia lekarskie
dokumentacja pacjenta (historia choroby)
publikacje i książki
oferty przetargowe
opisy dla serwisów i sklepów internetowych
wypis ze szpitala z epikryzą
publikacje naukowe i komunikaty prasowe

Specjaliści w swojej dziedzinie

Tłumaczenie treści medycznych wymaga połączenia kompetencji lingwistycznych oraz bogatej wiedzy interdyscyplinarnej.
Mamy do dyspozycji zespół specjalistów, którzy są w stanie przetłumaczyć i zweryfikować niemal każdy typ dokumentu o tematyce medycznej. Dzięki temu gwarantujemy jednoznaczność, precyzję terminologiczną i spójność stylistyczną tłumaczonych treści którą potwierdzamy certyfikatem Certification Of Translation Accuracy.

Indywidualne podejście do każdego zlecenia

Zdobyte doświadczenie pozwala nam realizować projekty tłumaczeniowe bez względu na typ dokumentacji. Od materiałów skierowanych do pacjentów w uproszczonym języku medycznym aż po artykuły i podręczniki medyczne ze ściśle naukową terminologią. Dostarczamy tłumaczenia najwyższej jakości z przeznaczeniem do konkretnej grupy odbiorców z użyciem odpowiedniego słownictwa i zachowaniem struktur gramatycznych obowiązujących w języku docelowym. W Omero do każdego projektu podchodzimy indywidualnie dobierając odpowiednich tłumaczy, stosując sprawdzone narzędzia i procesy. Dzięki uzyskanym certyfikatom zgodnym z normami europejskimi ISO 9001, ISO 17100 i ISO/IEC 27001 gwarantujemy realizację zleceń na najwyższym poziomie.

Tłumaczenia dokumentacji medycznej na potrzeby leczenia w państwach Unii Europejskiej

Dodatkowo realizujemy tłumaczenia ekspresowe na potrzeby zagranicznych konsultacji, zabiegów i operacji, dla osób chcących skorzystać ze świadczeń w innym państwie Unii Europejskiej lub wnioskować o zwrot kosztów. Jeśli chcesz skorzystać ze świadczeń udzielanych w ramach opieki transgranicznej (KPK) i potrzebujesz tłumaczenia dokumentacji skontaktuj się z naszym doradcą.

Usługi, które realizujemy

tłumaczenia pisemne
tłumaczenia ustne
tłumaczenia poświadczone
transkreacja
lokalizacja
copywriting
DTP
eTMF
archiwizacja danych